• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۸/۳۰
  امید خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۸
  الهام عالی