• 61 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۳/۱۹
  امیر عالی
  ۱۳۹۷/۴/۱۶
  امید این چنین است که روح مست تولا میشود
  ۱۳۹۷/۷/۵
  محمدسبحانی عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۸
  مهدی عالیست
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
  M عال
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
  Mohamad هرچه از دل براید به دل نشیند
  ۱۳۹۷/۱۱/۷
  علی عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
  ناشناس خوب متشکرم
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
  رضا بسیار زیبا و عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۶
  عالیست بسیار زیبا
  ۱۳۹۸/۲/۱۴
  حیسن عالی بود
  ۱۳۹۸/۳/۱۹
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۳/۱۹
  امیر عالییی
  ۱۳۹۸/۳/۲۱
  Kia Good
  ۱۳۹۸/۳/۳۱
  مریم عللی
  ۱۳۹۸/۴/۸
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۹
  ارش هوشمند عالی
  ۱۳۹۸/۵/۸
  الی عالی
  ۱۳۹۸/۷/۵
  ali عالی
  ۱۳۹۸/۸/۹
  مهران کمالی نژاد یا مولا...
  ۱۳۹۸/۸/۱۶
  زهرا عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۷
  مسعود عالی هست
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
  کاکاوند عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۷
  Sara عالی
  ۱۳۹۹/۱/۲۶
  سالار عالی
  ۱۳۹۹/۱/۲۸
  حمزع عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۰
  علیان فوق‌العاده
  ۱۳۹۹/۳/۲۱
  ناشناس عالییی
  ۱۳۹۹/۳/۲۶
  حسن عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۳
  عالی عالیه این سایت و این موسیقی
  ۱۳۹۹/۵/۲۲
  فرزان عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۹/۵
  حه عالی
  ۱۳۹۹/۹/۶
  شاهین عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۷
  امیر عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۸
  سورن خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۱
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۵
  حسن شمس بیست
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
  Hosein عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
  امین عالیه.روحش شاد
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
  ناشناس خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۱۲/۴
  میلا عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
  بنیامین خیلی خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
  بنیامین خیلی خیلی عالی بود
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
  ناشناس اهنگ بسیار زیبایی است
  ۱۴۰۰/۱/۲۰
  میثم متشکرم
  ۱۴۰۰/۲/۹
  Mohsen بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱
  شادی عالی
  ۱۴۰۰/۴/۱۷
  مهدیار عالیبود
  ۱۴۰۰/۶/۹
  مهسا عالی
  ۱۴۰۰/۶/۲۰
  شبنم شریفی عالی
  ۱۴۰۰/۶/۲۲
  بهزاد از لرستان دیوانه کننده است
  ۱۴۰۰/۷/۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۷/۲۱
  نسترن عالی
  ۱۴۰۰/۷/۲۲
  امیر یا مولا خودت
  ۱۴۰۰/۸/۱۴
  علی اربابپور بسیار عالی
  ۱۴۰۱/۱/۱۹
  ناشناس بسیار عالی عزیز دل چه بگویم