• 266 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۵/۲۹
  milad عالی بود
  ۱۳۹۴/۶/۱۲
  حق آمین یا رب العالمین حق آمین یا رب العالمین کرم خاندان شفای بیماران تکبیر خیر بو یا جمع راسان
  هو اول و آخر یار
  ۱۳۹۴/۸/۲
  گودرزکوهی اول وآخریار.استادسیدخلیل استادواسطوره درتنبورنوازی و یک پیرومرشدکه تاابداسمش ماندگار است و دردل وجانم حک شده است روحش شادویادش گرامی بادارادتمندهمیشگی کوهی
  ۱۳۹۵/۷/۲۶
  ناصر درود به روان پاک سید خلیل ، آهنگها نیز عالی و روحبخشند .
  ۱۳۹۵/۹/۲۵
  کاظم بازدار استاد سیدخلیل عالی نژاد روحت شاد روانت پاک
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
  بهروز بسیارعالی
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
  ساسان حیف زود از جهان ما پر کشید روحش شاد
  ۱۳۹۶/۴/۶
  هوشیار روحش شاد و یادش گرامی باد
  ۱۳۹۶/۶/۳۰
  علی سلمانی بسیار عالی لذت بردم روحم جلا داده شد دوستت دارم
  ۱۳۹۷/۱/۱۸
  ناشناس عالی آدمو ب فیض میبره
  ۱۳۹۷/۶/۱۰
  اکبر خوب
  ۱۳۹۷/۷/۷
  مصطفی خوبه
  ۱۳۹۷/۷/۱۶
  محمدامین دارالضربی حافظادرخدا باخدا . . .
  ۱۳۹۷/۷/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۷/۲۳
  سپهر عالی بود
  ۱۳۹۷/۷/۲۳
  ناشناس عالی

  ۱۳۹۷/۸/۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۸/۲۸
  سعید عالی
  ۱۳۹۷/۸/۳۰
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۷/۹/۴
  مهدی خیلی خوب بود
  ۱۳۹۷/۹/۸
  زهرا عالی
  ۱۳۹۷/۹/۲۳
  Dariush عالیه
  ۱۳۹۷/۹/۲۸
  عرفان عالی بود
  حتما گوش کنید
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
  سجاد فوق العاده
  ۱۳۹۷/۱۱/۷
  علی عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
  سجاد رشیدیانی روحت شاد و یادت گرامی
  ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
  متین عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
  عهد ممنونم
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
  اسی عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۳
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۵
  Behnam عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۲
  صادق عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۷
  AhmadReza عالی بود
  ۱۳۹۸/۲/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۹
  مهران عالی
  ۱۳۹۸/۲/۳۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۳
  مریم رهبری زاده بسیار دلنشین!
  ۱۳۹۸/۳/۴
  محمدی عالیییییی
  ۱۳۹۸/۳/۷
  مهرداد عالی
  ۱۳۹۸/۳/۱۱
  حمید عالی
  ۱۳۹۸/۴/۴
  رضا صفوی بی بدیل
  ۱۳۹۸/۴/۷
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۸/۴/۷
  مرتضی عالی هست ودل نشین
  ۱۳۹۸/۴/۱۳
  سما عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۶
  delaram عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۹
  جواد عالی
  ۱۳۹۸/۵/۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۵/۴
  Mojtababorhani1368 خوبه
  ۱۳۹۸/۵/۱۰
  عالی عالی بود
  ۱۳۹۸/۵/۱۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۵/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۱۷
  ناشناس Ok
  ۱۳۹۸/۶/۱۹
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۶/۲۶
  ناشناس ok
  ۱۳۹۸/۶/۳۰
  عرفان عالی
  ۱۳۹۸/۷/۳
  شهریار حیف که زود از میان ما رفت نامش جاویدان
  ۱۳۹۸/۷/۱۱
  اسی عالی
  ۱۳۹۸/۷/۱۲
  کریم عالی بود
  ۱۳۹۸/۷/۱۶
  Reza fathi عالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۵
  جعفر خوب
  ۱۳۹۸/۷/۲۷
  مهرداد یا هو ذات پاک
  بسیار زیبا روحم را به پرواز در می اورد
  ۱۳۹۸/۸/۱
  ایوب عالب
  ۱۳۹۸/۸/۲
  احسان روحش شاد یادش گرامی
  حیف بود از جمع یارستانی ها رفت
  اسطوره ای بود
  ۱۳۹۸/۸/۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۸/۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۸/۱۱
  سنایی عالی
  ۱۳۹۸/۸/۱۲
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۸/۱۴
  مرتضی بسیار زیبا و عالی درود بر روح پر فتوح سید خلیل
  ۱۳۹۸/۸/۱۵
  مهسا خیلی عالی
  ۱۳۹۸/۸/۱۷
  رضا افشار عالی
  ۱۳۹۸/۹/۸
  مهدی عالی
  ۱۳۹۸/۹/۹
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۸/۹/۱۱
  مرتضی عالی بود
  ۱۳۹۸/۹/۱۳
  رضا عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۶
  ناشناس عالیییییی
  ۱۳۹۸/۹/۲۰
  جعفری عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۴
  Zahra عالیه نظیر نداره .آهنگیه که که تو بدترین شرایط زندگیم بهم حس خوبی میده
  ۱۳۹۸/۹/۲۸
  محمد عالیه
  ۱۳۹۸/۱۰/۴
  امیر خوب
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
  حنیف عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲
  مهدی عالی
  فوق العاده
  ۱۳۹۸/۱۱/۴
  ناشناس عاااالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۵
  رضا ابراهیمی عالیه
  ۱۳۹۸/۱۱/۷
  علی عالی عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
  مریم خیلی عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
  سجاد یک عارف به تمام معنا بودن ایشان
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
  محمد بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
  فری عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
  امیر عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۴
  سارا عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۷
  علی خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۹
  صالح عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
  محسن عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
  اهورشیا عالی ست
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
  حافظ عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
  جواد آژیر عالی
  ۱۳۹۹/۱/۷
  امید رودی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۸
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
  محمد عالی .... همیشه بهترین بود
  ۱۳۹۹/۱/۲۸
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۱/۲۹
  محمدجواد عالیییییییئی
  ۱۳۹۹/۲/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۴
  ممد عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۴
  محمد فوق العاده
  ۱۳۹۹/۲/۲۱
  ammar safavi عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۴
  ناشناس بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۴
  عباس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۲/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۳۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۴
  حسین عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۹
  ناشناس خیلی خیلی خیلی خوب بود
  ۱۳۹۹/۳/۲۳
  علی سینا خیلی عالی بود بهتر ین سید روی زمین
  ۱۳۹۹/۳/۲۴
  سینا شاهمرادی روحشون شاد و يادشون گرامی باد
  ۱۳۹۹/۳/۲۵
  مصیب عالیه
  ۱۳۹۹/۳/۲۹
  سمیرا یا علی مدد
  ۱۳۹۹/۳/۲۹
  اردشیر روحش شاد، یگانه نوازنده تنبور، آهنگساز، خواننده...... اثارش نه در گوشم که در جانم خانه کرده.... بیاد و عظمت کارهای بجامانده از او در سن 60 سالگی رفتم تنبور آموختم تا بلکه بتوانم ارتباط بهتری با آثارش برقرارکنم، چه حیف و صد حیف دیگه از پنجه او تنبوری سازی به ان زیبایی و تازه گی نشنویم، استاد سید خلیل روانت شاد تو هرگز نمرده ای چرا که حافظ نمرده سعدی نمرده......
  ۱۳۹۹/۳/۲۹
  سیروان عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۶
  Mohamad بسیار عالی خیلی حال کردم بااین آهنگ ممنون
  ۱۳۹۹/۴/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۳۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۸
  بابک عالی
  ۱۳۹۹/۵/۹
  عیسی عالی
  ۱۳۹۹/۵/۹
  سجاد سلام
  ۱۳۹۹/۵/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۴
  شروین این آهنگ استاد بی نظیره
  ۱۳۹۹/۵/۲۴
  بهرام عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۷
  Rozbeh fogholade
  ۱۳۹۹/۶/۲۰
  مونا عالی عالی عالی ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
  ۱۳۹۹/۶/۲۳
  علی دلفانی عالیه. پیشنهاد میکنم گوش کنید.
  ۱۳۹۹/۷/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۷
  حسین بهرامی فرد .البز بسیار عالی . یکی از یکی باحالتر
  ۱۳۹۹/۷/۱۸
  Amin عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۰
  سجاد عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۲
  جمشید حضرتی عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۳
  میثم سید خلیل عشق
  ۱۳۹۹/۸/۱۸
  سید عالللللللللیییییییی
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  مهدی عالی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  پوریا فوقعلاده همین
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  میلاد مصطفایی کارای استاد بینظیره
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  مهرسام عالی روحت شاد
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  سعیده عالیییییی
  ۱۳۹۹/۹/۴
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۹/۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۰
  عالییییییییی عالییییییییی، درود بر روح سیدخلیل
  ۱۳۹۹/۹/۱۱
  اهو مارابی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۳
  سامان مومیوند خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱۸
  Sara Awliii
  ۱۳۹۹/۹/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۶
  سینا حاجی رحیم عالی
  ۱۳۹۹/۹/۳۰
  مریم محمدی فوق عالی و فوق عرفانی
  ۱۳۹۹/۱۰/۳
  آرشا عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۵
  سعید پاکیزه دامن روحشان شاد یادشان گرامی..
  ۱۳۹۹/۱۰/۹
  ناشناس بی نظیر
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
  پارسا عالییییی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
  حجت مرسی با این صدا ادم جون میگیره
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۴
  سید خلیل یاحق مددی
  ۱۳۹۹/۱۱/۵
  ش االی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
  م خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
  خوبه زیبا
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
  موسی روحش شاد
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
  زهرا عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
  اکرمی منش یاعلی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
  مصطفی کلانتری لذت بردم
  ۱۳۹۹/۱۲/۱
  مری عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
  مهران شهبازی صدای اهورایی
  ۱۴۰۰/۱/۱۵
  اویس آریامنش عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  امیر حسن بسیار عالی روحش شاد
  ۱۴۰۰/۱/۳۱
  ناشناس بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱
  سید عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۰
  معین عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۵
  محمود نظافتی خیلی عالی است
  ۱۴۰۰/۲/۱۶
  ناشناش روحش شاد
  ۱۴۰۰/۲/۱۶
  رضا خیلی هم عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۸
  سید رضا والیزاده بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۲
  روحش شاد روحش شاد
  ۱۴۰۰/۲/۲۳
  مهرداد واااااای عاشقشم
  ۱۴۰۰/۳/۲
  پویا بی نظیر و بی نقص
  ۱۴۰۰/۳/۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۳/۵
  سید مسعود هو حق یادت جاودان
  ۱۴۰۰/۳/۱۱
  رشید بی نظیررررر
  ۱۴۰۰/۳/۱۴
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۴
  بهاره عالیی
  ۱۴۰۰/۳/۲۹
  علی خوبه خیلی
  ۱۴۰۰/۴/۳
  عالی عالی
  ۱۴۰۰/۴/۵
  حیدر عال
  ۱۴۰۰/۴/۵
  حیدر عالی
  ۱۴۰۰/۴/۸
  ناشناس عالیه
  ۱۴۰۰/۴/۸
  علی عالی
  ۱۴۰۰/۴/۲۸
  مهرداد بی‌نظیر بودن استاد
  ۱۴۰۰/۴/۳۰
  علی عالی
  ۱۴۰۰/۵/۶
  اسلامی زنده یاد با آوا و حس اشعار متن تصور می‌شود آنگونه که‌ می‌خواند می‌بیند چشم دل واین حس انتقال پیدا می‌کند بر شنونده
  ۱۴۰۰/۵/۱۱
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۵/۲۲
  M عالی
  ۱۴۰۰/۵/۲۳
  علی خدا دادیان دوست داریم آقایان را
  ۱۴۰۰/۵/۲۴
  سارا عالی بود من خودم تنبور میزنم
  ۱۴۰۰/۵/۲۶
  Ap عالیی
  ۱۴۰۰/۵/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۶/۲
  الهه عالی
  ۱۴۰۰/۶/۸
  شیرکو ارمبخش همچون صدای بلبل در باغ
  ۱۴۰۰/۶/۹
  منصور اسلاملو عالی
  ۱۴۰۰/۶/۱۴
  میلاد عالی
  ۱۴۰۰/۶/۱۵
  طاها ایوبی خوب
  ۱۴۰۰/۶/۲۱
  علی بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۶/۳۰
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۷/۹
  مرجان عالی
  ۱۴۰۰/۷/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۷/۱۴
  حامی خوب
  ۱۴۰۰/۷/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۷/۳۰
  منصور عالی
  ۱۴۰۰/۸/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۹
  ناشناس عااااالی????????????????
  ۱۴۰۰/۹/۲
  زیبا عالی و روح نواز
  ۱۴۰۰/۹/۲۹
  ناشناس خدا بیامرزدش کارش بیست بود
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
  محمد رضا شیری هو حق یا خاوندکار
  ۱۴۰۰/۱۱/۱
  ناشناس عالی بود ❤
  ۱۴۰۰/۱۱/۹
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
  آیلین بهترین کلام است عالیه من همیشه گوش میدم کلام های سید خلیل عالی نژاد رو
  ۱۴۰۰/۱۱/۲۹
  امیرحسین عالی
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
  زارعی عالی
  ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
  عرفان عالی????
  ۱۴۰۱/۱/۲
  ناشناس سید خلیل و دیگر هیچ
  ۱۴۰۱/۱/۶
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۱/۱/۱۰
  م خوب
  ۱۴۰۱/۱/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۱/۱/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۱/۱/۱۳
  ناشناس عالییی
  ۱۴۰۱/۱/۱۹
  مهرزاد کیان بییاد عالی و پر ز خاطرات خوب شکر خدا❤❤????????❤❤
  ۱۴۰۱/۱/۲۲
  علی حضرت قلی فقط میگم عالی بود
  ۱۴۰۱/۲/۱
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۱/۲/۵
  کسرا عالییی
  ۱۴۰۱/۲/۱۰
  ناشناس عاااااالی
  ۱۴۰۱/۲/۲۴
  ابوالفضل خوبه
  ۱۴۰۱/۳/۵
  مانی یا حق
  ۱۴۰۱/۳/۶
  حسین عالی
  ۱۴۰۱/۳/۸
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۱/۴/۶
  عالی عالی
  ۱۴۰۱/۶/۱۳
  ناشناس خیلی عالی