• 30 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۴/۱۰
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۵/۸/۳۰
  abdullah, سلام
  ۱۳۹۷/۴/۳
  Fati عالیه
  ۱۳۹۷/۶/۱۹
  نسترن عالی
  ۱۳۹۷/۸/۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۹/۷
  نیلوفر فتاحی فوق العاده اس .
  ۱۳۹۷/۹/۱۹
  سعید 20
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۷/۱۱/۲
  ناشناس سلام.
  خداقوت آقای خواجه امیری.
  تمام سروده هاتون عالیست
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱/۱۴
  ناشناس خوب.
  ۱۳۹۸/۲/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۸
  فائزه خیلی عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۷
  ehsan Best
  ۱۳۹۸/۲/۱۷
  مثل هیچکس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۸
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۳/۱۰
  کامی هنگ عالیه
  ۱۳۹۸/۳/۱۰
  ناشناس عالبه
  ۱۳۹۸/۳/۱۰
  کامی عالیه
  ۱۳۹۸/۳/۱۱
  ناشناس توب بود
  ۱۳۹۸/۵/۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۱۲
  نجمه عالیه
  ۱۳۹۸/۷/۱۳
  حامد عالیه
  ۱۳۹۸/۸/۱۸
  حمید خوب
  ۱۳۹۹/۲/۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۲/۱۷
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۵/۱
  هه خوبه
  ۱۳۹۹/۱۲/۴
  مینا عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۸
  ناشناس عالی