• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۲/۱۳
  شبنم دوست داشتم
  ۱۳۹۴/۴/۹
  علی فوق العاده ست
  ۱۳۹۴/۴/۹
  علی فوق العاده ست
  ۱۳۹۵/۸/۱۵
  زهره خیلی خوب
  ۱۳۹۷/۱۲/۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۹/۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۳
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۹/۷/۲۴
  ناشناس عالی