• 1 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۷/۱۰/۸
    اسماعیل فرهادلو مثل بقیه کارهای استاد عقیلی عالی