• 1 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۳/۴/۱۳
    جلیل ابراهیمی در وصف صدای عشق (سالار عقیلی) چه می توان گفت یا نوشت.فقط می گویم زنده و پاینده باشید