• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۷/۱۳
  راکنی خیلی باااااااااااااااااااااااااااااااحااااااااااااااااااال
  ۱۴۰۰/۴/۲۷
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۶/۱۰
  ارزو عالی