• 10 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۵/۱
  ناشناس باکمالتشکرازشمافقطجای ترانه داوودمقامی بنام فریباخالی است لطفادرصورت امکان اقدام فرمایید
  ۱۳۹۷/۱۰/۴
  اميرلاجوردى مرحوم مقامى رافقط بايد گوش كرد چون عقل وهوش را ازسر ميبرد
  ۱۳۹۸/۴/۱۶
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۵/۴
  خوب خوب
  ۱۳۹۹/۵/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۳
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۸
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۹/۱۷
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
  ناشناس بسیارعالی روحش شاد..