• 86 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۷/۱۲
  مهدی عالب
  ۱۳۹۷/۷/۱۲
  غلامی واقعا قشنگترین تیراژ برا فیلم زیر تیغ همین آهنگ بود. استاد علیزاده کاراشون حرف نداره
  ۱۳۹۷/۸/۵
  امیرحسین عالی واقعا
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
  Alireza درجه یک
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
  Aria parsi عااااااااالی...‌بسیاااااار زیبااااا....
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
  پض. خوب
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
  محمد شنایی سپاس بی پایان
  ۱۳۹۸/۱/۱۹
  احسان زارع خوبه
  ۱۳۹۸/۲/۱۴
  مهدی خوب
  ۱۳۹۸/۲/۱۹
  ناشناس Ok
  ۱۳۹۸/۴/۲
  ناشناس ایول
  ۱۳۹۸/۵/۱۸
  سعید عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۰
  ناشناس Monaseb
  ۱۳۹۸/۶/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۱۹
  محک عالی
  ۱۳۹۸/۶/۲۲
  میثم باقری بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۷/۳
  محسن جادر عالی
  ۱۳۹۸/۷/۶
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۸/۷/۱۸
  . عالی بود
  ۱۳۹۸/۷/۲۱
  مهدی صفری عالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۲
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۸/۷/۲۴
  صادق بیلری خیلی خوب
  ۱۳۹۸/۷/۲۵
  ناشناس اوکی
  ۱۳۹۸/۷/۲۶
  جمشیدی عالیه
  ۱۳۹۸/۷/۲۶
  مهدی بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۹
  Majid عالی
  ۱۳۹۸/۸/۱
  محسن عالی
  ۱۳۹۸/۸/۱
  سلطانی عالی
  ۱۳۹۸/۸/۲۳
  Shayan ali
  ۱۳۹۸/۸/۲۳
  سارا خوبه برای تنهایی فک کنم
  ۱۳۹۸/۹/۹
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۷
  امیر عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۹
  عالی ممنون
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
  داود بادبرین عالیه
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
  نسرین عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
  محمد عالیی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
  ارش عالی

  ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
  ناشناس واقعا سوز سوگ داره
  ۱۳۹۸/۱۱/۸
  ناشناس بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
  Afronus تووووپ
  ۱۳۹۸/۱۲/۳
  علیرضا عالی
  ۱۳۹۹/۱/۲
  امین عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
  غلامرضا کار استاد بینظیره
  ۱۳۹۹/۱/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۳۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۸
  فرهاد عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۶
  اسماعیلی عالی
  ۱۳۹۹/۶/۶
  سعید جعفری عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۸
  ابراهیمی عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۶
  مصطفی حلیمیان عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۰
  کاوه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  ناشناس عااااااااااالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۱
  مهدی شیروانی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۹
  B Aali
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
  ناشناس خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
  ناشناس فوق العاده است
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
  امیر عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
  نیما توووووپ
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
  ناشناس خیلی خوب
  ۱۴۰۰/۲/۱۴
  رضا شفیعی عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۵
  سمانه عالی
  ۱۴۰۰/۳/۳۰
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۴/۱۰
  ahmad good
  ۱۴۰۰/۵/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۵/۲۶
  مهدی رشوند عالی بود
  ۱۴۰۰/۵/۲۷
  علی خوب
  ۱۴۰۰/۵/۲۹
  علیرضا شاهکار و بینظیر
  ۱۴۰۰/۵/۳۱
  زهرا خیلی عالی
  ۱۴۰۰/۶/۱۲
  علی عالی
  ۱۴۰۰/۶/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۷/۳
  محسن زارع عااااالی
  ۱۴۰۰/۷/۲۱
  محمو عتلی
  ۱۴۰۰/۷/۲۲
  رد عالی
  ۱۴۰۰/۸/۴
  علی به قول سهراب
  نردبانی که که می‌رفت به بام ملکوت......
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
  علی عالی
  ۱۴۰۱/۱/۲۶
  محمد منتظر ظهوری عالیی
  ۱۴۰۱/۲/۵
  LTB موسیقی که دنبالش بودم????
  ۱۴۰۱/۳/۲
  محمد غیر قابل وصف
  ۱۴۰۱/۳/۶
  سلام خوب
  ۱۴۰۱/۵/۱۷
  آیت مهرپو فوق العاده زیبا
  ۱۴۰۱/۵/۳۰
  نیما پارسا عالی
  ۱۴۰۱/۶/۱
  سید سعید حسینی عالی و بی نظیر
  ۱۴۰۱/۶/۱۱
  ناشناس عالی