• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۲/۶
  سعید عالیه بسیار روحیه بخش و پرانرژی
  ۱۳۹۹/۸/۶
  محمد بی‌زوال شگفت انگیز
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
  رضا بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱
  نجف شیخی عالی