• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۷/۱۷
  ثریا اهنگ بسیار قشنگیه و در کل میتوان گفت صدای اقای سراج بی نظیر است
  ۱۳۹۸/۳/۴
  امیر عالی بود
  ۱۳۹۹/۹/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۵
  ناشناس عالی