• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
  جواد عالی
  ۱۳۹۸/۳/۱
  سعید عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۷
  آرش عالی
  ۱۴۰۰/۳/۲۹
  ملیکا امیدوار عالی