• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۲/۱۸
  مهدی طیبی بسیارزیبا
  ۱۳۹۹/۲/۱۸
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۳
  مسعود عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۷
  م عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۵/۱
  دانیال عالی