• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۱۲/۹
  میتو عاشقتم
  ۱۳۹۵/۱/۷
  نيكا عالى بو د تو به ترين حامد جان
  ۱۳۹۷/۹/۳۰
  ژیلا من ازطرفدار این خواننده عزیزهستم وبیشترآهنگهای ایشون رو گوش میکنم...واقعا ازشون سپاسگزارم وآرزوی تندرستی وموفقیت روزافزونشون رادارم...