• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۲/۲۴
  رضا لولو خخخخخخخخ ... به امید قهرمانی یکی از دو استقلال
  ۱۳۹۶/۶/۳۱
  تاببف آهنگ پرسپولیس
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
  مجتبی حسنی عالیییی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
  امین عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
  الل عالی
  ۱۳۹۸/۱/۱۲
  ناشناس عالی