• 182 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۹/۲
  زنگنه نژاد بسیار زیبا
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
  حسن عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
  حسین عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
  ناشناس فوق العاده
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
  امید خوب بود
  ۱۳۹۸/۱/۲۳
  فاطمه اسلامی خوب
  ۱۳۹۸/۲/۲۲
  احمد روزیان عالی عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۴
  Shano عالیییییی.حرف نداره
  ۱۳۹۸/۳/۱
  سکینه دهبدفر عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۴
  ناشناس خوب عالی
  ۱۳۹۸/۳/۸
  میثم بی نظیر
  ۱۳۹۸/۳/۱۱
  ناشناس عللی
  ۱۳۹۸/۴/۱
  مرادی واقعا عالیه
  ۱۳۹۸/۴/۵
  عهدیه عالی و ارامش بخش
  ۱۳۹۸/۴/۱۳
  علیرضا عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۵/۹
  ایمان رجایی عالللللللیییییییییی
  ۱۳۹۸/۵/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۸
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۶/۲۸
  محمد استثنایی
  ۱۳۹۸/۷/۱۴
  فریدون عالی
  ۱۳۹۸/۷/۱۵
  جوادی good
  ۱۳۹۸/۷/۲۰
  محتشم روحش شاد
  ۱۳۹۸/۸/۱۶
  علي چون زخمه به تار مينوازد
  از من من ديگري بسازد...
  ۱۳۹۸/۸/۱۷
  امیر خوب
  ۱۳۹۸/۹/۹
  سینا عالی بود
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
  جواد محمدی عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
  امین درود. واقعازیباست. روح ابرمرد هنروادب شاد....
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
  ناشناس عالیییی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  شایان استاد بینظیرند
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
  حسن عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
  رامین بنواری عالیییی
  ۱۳۹۸/۱۱/۴
  یاسین روح را جلا می دهد
  ۱۳۹۸/۱۱/۸
  شانو عالیییییبی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
  ارش گوش نوازه
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
  Saber عااالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
  علی عبدی عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
  مسعود خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۳
  پوریا بی نظیر
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
  هادی بینظیر
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
  سید محمد احمدی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۴
  ناشناس ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ۱۳۹۹/۱/۶
  فرقانی فوق العاده زیبا،حیف که دیگر چنین سر پنجه ای تکرار نمی شود.بقول استاد شجریان با شنیدن آثار استاد شهناز به دنیایی دیگر می رود.روحش شاد
  ۱۳۹۹/۱/۶
  محمد مومیوند عالی
  ۱۳۹۹/۱/۷
  فرزاد عالی
  ۱۳۹۹/۱/۸
  taha تکرار نشدنی
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
  سودا صالحی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۴
  فائزه رحمانی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۵
  بهرور دلنشین
  ۱۳۹۹/۱/۱۷
  Ali شاهکار
  ۱۳۹۹/۱/۱۸
  سجاد عالی
  ۱۳۹۹/۱/۲۷
  هامون بسیار عالیییی و روح نوازززه این ساز
  ۱۳۹۹/۲/۶
  صادق عالی
  ۱۳۹۹/۲/۶
  Sadegh عالی بود
  ۱۳۹۹/۲/۱۰
  ا عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۲
  Abolfazl خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۲/۱۸
  جواد صفوی عالیه همه کارشون لذت بخشه
  ۱۳۹۹/۲/۲۰
  اصغر عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۱
  ناشناس روحش شاد
  ۱۳۹۹/۲/۲۸
  Moslemi فوق العاده
  ۱۳۹۹/۲/۲۹
  گلسرخی حسن نوازنده نی شاگرد حسن ناهید وااااای دیوانه وار دوس دارم تارنوازی استاد شهناز
  ۱۳۹۹/۲/۲۹
  گلسرخی خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱
  علی یادگاری عالییییی❤
  ۱۳۹۹/۳/۱
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۳/۲
  زکریا عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۳/۲
  نادر جادو
  ۱۳۹۹/۳/۳
  مهاجر بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۳/۵
  محسن فرهادی عالی
  ۱۳۹۹/۳/۷
  علی رییس زاده عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۲
  علیرضا به قول استاد شجریان در رابطه با ساز شهناز چیزی نمیشود گفت، فقط باید شنید!
  ۱۳۹۹/۳/۱۳
  ناشناس Good
  ۱۳۹۹/۳/۱۶
  سناتور عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۹
  یوسفی عالی و عرفانی مناسب جهت مکاشفه و راز ونیاز
  ۱۳۹۹/۳/۲۴
  احمد آغ تومان خیلی زیبا و بینهایت شنیدنی
  ۱۳۹۹/۳/۲۶
  مرتضی عالییییس
  ۱۳۹۹/۳/۳۰
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۴/۷
  مینو خوب
  ۱۳۹۹/۴/۱۱
  عباس همایون بی نظیره شاهکاره
  ۱۳۹۹/۴/۱۱
  مجید آرام بخش. صدای بهشت...
  ۱۳۹۹/۴/۱۳
  PN بسیار زیبا
  ۱۳۹۹/۴/۱۴
  عباس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۷
  ناشناس خوببب
  ۱۳۹۹/۴/۱۸
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۹
  رضا بینظیر
  ۱۳۹۹/۴/۲۳
  فرشاد عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۶
  ... عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲
  ع عالی
  ۱۳۹۹/۵/۵
  ناشناس عالییییی
  ۱۳۹۹/۵/۱۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۵/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۴
  سید محمد احمدی عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۵
  حسن عالی
  ۱۳۹۹/۵/۳۱
  امیر عباس صفوی بی نظیر
  ۱۳۹۹/۶/۲
  ناشناس بسيارعالي
  ۱۳۹۹/۶/۶
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۲
  حسین بسیار زیبا و روح نواز
  ۱۳۹۹/۶/۱۷
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۶/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱
  فرزانه واقعا زیبا و دلنشین ....غمها رو پاک میکنه
  ۱۳۹۹/۷/۴
  عادل عاایه
  ۱۳۹۹/۷/۴
  عادا بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۹
  سعید شاهکاری بی تکرار
  ۱۳۹۹/۷/۲۳
  محمدنطری بسیارعالی....جای هیچ شک وشبهه ای نیست
  ۱۳۹۹/۷/۲۴
  آتنا عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  ناشناس عالیییی
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  Amin عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  اسماعیل اسدی ده میر احمدی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  امید عالیه
  ۱۳۹۹/۹/۳
  رضا بسیارزیبا روحمان بیدارشد
  ۱۳۹۹/۹/۵
  یوسف نوروزی گودرزی عالی و دلنشین و روح آدم و آرامش میده
  ۱۳۹۹/۹/۱۲
  سجاد عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۲
  نیما بسی شگفت انگیز
  ۱۳۹۹/۹/۱۳
  مهربان بسیار زیبا
  ۱۳۹۹/۹/۲۵
  حسین عالیییییییییی
  ۱۳۹۹/۹/۲۷
  بیتا پرتوی عالی بود
  ۱۳۹۹/۱۰/۱
  جاسم عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
  محمد محمدی خوبه
  ۱۳۹۹/۱۲/۵
  امین بسیار عالی و فوق العاده
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
  یگانه عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
  Mehrab عالی بی نظیر واستادانه
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
  محمد بی نظیر
  ۱۴۰۰/۱/۵
  محمدرضا عالی
  ۱۴۰۰/۱/۷
  حسین عباسی عاااالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۱
  احمد بسیارزیبا...روحش شاد
  ۱۴۰۰/۲/۷
  Koroush عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱
  اببرد عالی
  ۱۴۰۰/۳/۵
  محمد بینظیر
  ۱۴۰۰/۳/۶
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۳/۹
  جعفر عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۰
  حسین عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۰
  اسماعیل عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۲
  yalda عالی
  ۱۴۰۰/۳/۲۱
  مهدی خیلی خوب بود
  ۱۴۰۰/۳/۲۱
  یوسف فوق العاده
  ۱۴۰۰/۳/۲۷
  عرفان بی‌نظیر
  ۱۴۰۰/۳/۲۷
  حسن عالی
  ۱۴۰۰/۳/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۴/۷
  ناشناس عالیه خیلی عالیه
  ۱۴۰۰/۴/۱۲
  ناصر عالی
  ۱۴۰۰/۴/۱۴
  محمد صدرایی عالی
  ۱۴۰۰/۴/۱۶
  عادل عااااالی
  ۱۴۰۰/۴/۲۵
  علی عالییی
  ۱۴۰۰/۵/۱
  ساسان بسیار زیبا
  ۱۴۰۰/۵/۴
  محسن عالی
  ۱۴۰۰/۵/۷
  محمد عالی
  ۱۴۰۰/۵/۲۲
  پیمان بی نظیر
  ۱۴۰۰/۵/۲۷
  maede بی نهایتت روح نواز
  ۱۴۰۰/۵/۲۷
  مصطفی عااالی
  ۱۴۰۰/۶/۴
  Ali Khoob
  ۱۴۰۰/۶/۱۰
  فرهاد عالی واقعا حال کردم
  ۱۴۰۰/۶/۲۳
  یعقوب کریمیان بسیار عال
  ۱۴۰۰/۷/۱
  س عالی
  ۱۴۰۰/۷/۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۷/۶
  میثم بهبودی بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۷/۱۴
  داور عالی
  ۱۴۰۰/۷/۲۴
  مهدی عالی
  ۱۴۰۰/۷/۲۴
  مهدی عالی است
  ۱۴۰۰/۸/۵
  حسین امیری شاهکار
  ۱۴۰۰/۸/۱۳
  کوروش بسیار سپاسگزارم از این همه لطف ونگاه عاشقانه به ارزشهاوداشته های ناب موسیقی این مرزوبوم دارید.تندرست بمانید برای همه مردم میهن .
  ۱۴۰۰/۸/۲۳
  حسین عالی
  ۱۴۰۰/۱۱/۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
  جلال عبداللهی پیرانی عالی.بی نظیر
  ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
  امیر عالی
  ۱۴۰۱/۱/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۱/۲/۱۹
  ناشناس نمونه اش دیگه پیدا نشد هرجا هستی هرکجا تو این دنیا یا دنیا دیگه هر چه از خدا بخداهی
  ۱۴۰۱/۲/۲۸
  کیخسرو مظفری عالی
  ۱۴۰۱/۳/۱۰
  سعید اکبری فقط میتونم بگم. همچین نوای آسمانی دیگر تکرار نخواد شد????
  ۱۴۰۱/۳/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۱/۳/۲۱
  Ana عااااااااالی
  ۱۴۰۱/۴/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۱/۵/۲۵
  سمیرا طنین عشششق است....
  ۱۴۰۱/۶/۹
  شهرزاد بی نظیره، وقار در ساز استاد موج می زنه
  ۱۴۰۳/۲/۱
  عمار ادم باید خیلی کارشناس باشه که بتونه در مورد استاد شهناز نظر بده
  ۱۴۰۳/۲/۲۲
  معصومه

  مثل همیشه عالی عالی

  خسته نباشید