• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۲/۹
  Yas خوب بود
  ۱۳۹۸/۱/۱۵
  ناشناس Perfect
  ۱۳۹۸/۳/۲۲
  Shab عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۲
  Fati Ali
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
  سارا عالیههه
  ۱۳۹۹/۷/۲۵
  کاملیا بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۷
  ناشناس عاالی
  ۱۳۹۹/۸/۲
  رانی عالی بود