• 1 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۳/۴/۲۲
    شبنم خب مسلمون باید باز بکنه یانه اینکه باز نمیکنه ی فکری بکنین

    مدیر لینک بررسی شد و مشکلی مشاهده نشد.