• 130 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۷/۲۱
  فریور فرهد این اهنگ خیلی قشنگ است
  ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
  سهیلا خییییلی عالی بود
  ۱۳۹۶/۱/۳
  ناشناس خدا رحمت کند استاد را..
  ۱۳۹۶/۸/۲۶
  سیاوش یکی از شاهکارهای. استاد مشکاتیان عالییییی درود
  ۱۳۹۷/۵/۱۹
  احمد عالی
  ۱۳۹۷/۵/۲۵
  امین بانام عالیییی سنتور عالیه نوازنده عالی
  ۱۳۹۷/۷/۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۷/۱۵
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۷/۷/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۸/۷
  اویس عالی
  ۱۳۹۷/۸/۱۷
  مملی خوبه
  ۱۳۹۷/۱۰/۱
  علی عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
  رضا اخمدی wow.wow.wow.من چی دارم بگم اخه. این اهنگ را تو قبرستان بگذارید یبار دیگه مردگان حیات پیدا کنند.بینهایت از شما ممنونم
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
  Mohammad بی شک تاریخ دیگر مانند استاد مشکاتیان را نخواهد دید
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
  فریبرز عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
  شهروز عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
  امین Goooooooood
  ۱۳۹۷/۱۲/۶
  وحید کریم زاده عالی است روحش شاد
  ۱۳۹۸/۱/۲۳
  mostafa عالی
  ۱۳۹۸/۲/۸
  مهدی خوبه
  ۱۳۹۸/۳/۵
  مرتضی عالی
  ۱۳۹۸/۳/۹
  ارین عشقه
  ۱۳۹۸/۳/۱۰
  علی Ok
  ۱۳۹۸/۳/۱۲
  هادی بسیار عالی ممنون از شما روح استاد شاد
  ۱۳۹۸/۳/۱۵
  ناشناس عال
  ۱۳۹۸/۴/۲۱
  سجاد بسیار زیبا
  ۱۳۹۸/۵/۱۲
  مهدی عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۳
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۱۷
  Mehdi بی نظیر ،
  ۱۳۹۸/۶/۱۸
  سعید خوب
  ۱۳۹۸/۷/۱۰
  Fereshteh ممنون
  ۱۳۹۸/۷/۲۵
  Soroush Allli!
  ۱۳۹۸/۸/۱۴
  قاسمی بسیار جذاب وآرامبخش
  ۱۳۹۸/۱۱/۳
  Mehrdad Ok
  ۱۳۹۸/۱۱/۴
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  مت خوب
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
  سجاد عالی عالی دسمریزاد
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
  داود عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
  علئ خوب بود
  ۱۳۹۸/۱۲/۲
  مهدی عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲
  فردین عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۶
  عظیمی عاااااااالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
  امیر عالی
  ۱۳۹۹/۱/۲
  پیمان با صفا و شور انگیز
  ۱۳۹۹/۱/۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱/۳۱
  مهراد عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۶
  ایمان عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲۳
  شایان عالی
  ۱۳۹۹/۴/۶
  ناشناس ابسیارعالی وزیبا
  ۱۳۹۹/۴/۹
  ناشناس عالی❤پیج عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۴
  خوبه خوبه
  ۱۳۹۹/۴/۱۹
  یوسف واقعا دل انگیزه
  ۱۳۹۹/۴/۲۰
  نگین خوب
  ۱۳۹۹/۴/۲۱
  امیر عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۱
  شهاب خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۵/۲۹
  ممد خوب
  ۱۳۹۹/۵/۳۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۶
  رضا خوب
  ۱۳۹۹/۶/۳۱
  بهزاد بی نهایت زیبا
  ۱۳۹۹/۷/۳
  Mari عالی
  ۱۳۹۹/۷/۹
  حسن دربندی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۴
  علی عالی ودوستداشتنی
  ۱۳۹۹/۸/۶
  ناشناس عالی و زیبا
  ۱۳۹۹/۸/۷
  ناشناس خو ب
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  مهدی نجفی Ali
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۹/۱۸
  محمد عالیییییییی
  ۱۳۹۹/۹/۱۸
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۹
  حسن عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۹
  واو عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۰
  علی خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۱
  تال سلام
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
  ایمان بسیار زیبا
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
  صبامحمودی عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
  ناشناس بی نظیر فوقلاده
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
  اوس عرفان عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲
  صبا عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
  امین عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
  امین عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
  شیری عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۴
  ایوب عالی چوخ عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۵
  علی خوب بود
  ۱۴۰۰/۱/۲۸
  نسرین عاالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۹
  Dariush عالی
  ۱۴۰۰/۳/۳
  معصومه عالیییی
  ۱۴۰۰/۳/۵
  اهورا عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۷
  وحید عااااالی
  ۱۴۰۰/۴/۳
  محمد عالی
  ۱۴۰۰/۴/۹
  امیر خیلی خیلی عالی
  ۱۴۰۰/۴/۱۹
  Am Good
  ۱۴۰۰/۴/۲۲
  مرتضی عالی
  ۱۴۰۰/۴/۲۹
  علی بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۵/۱
  Fatima عالی
  ۱۴۰۰/۵/۲۲
  علی سیاوشی بسیار آهنگ زیبا و دلنسین
  ۱۴۰۰/۵/۲۲
  علی سیاوشی عالی
  ۱۴۰۰/۶/۱۴
  علی عالی
  ۱۴۰۰/۶/۳۰
  م عالی
  ۱۴۰۰/۷/۵
  محسن عالی
  ۱۴۰۰/۷/۲۵
  بهزاد گرمه ای بسیار زیبا و دلنشین.
  ۱۴۰۰/۸/۴
  ع عالی
  ۱۴۰۰/۸/۱۰
  محمد عالی بود
  ۱۴۰۰/۸/۱۲
  پریا دلنشین
  ۱۴۰۰/۸/۱۳
  حسام عالی
  ۱۴۰۰/۹/۲۷
  هلن واقعا حرف نداره من خودمم همینو میزنم
  ۱۴۰۰/۹/۲۷
  زهرا عالی
  ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
  محمد عالی پور عالی و دلنشین
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
  محمود عالی
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
  احمد خوب است
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
  مهراب عالی
  ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۱/۱/۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۱/۱/۱۵
  محمد عالی
  ۱۴۰۱/۱/۲۶
  سجاد عالی
  ۱۴۰۱/۲/۲
  امیر عاالی
  ۱۴۰۱/۲/۴
  محسن عالی
  ۱۴۰۱/۲/۷
  پیمان علیمردانی با سلام دورد خیلی خیلی آرامش بخش واقعا عالیه
  ۱۴۰۱/۲/۸
  ناشناس بی نظیر ☺️
  روح و نوازشگر است سنتور کاش منم می تونستم
  سنتور بنوازم????????
  ۱۴۰۱/۲/۱۵
  پوریا عالیییی
  ۱۴۰۱/۴/۱۶
  احمدرضا عالی
  ۱۴۰۱/۴/۲۰
  شهرام بی نظیررررر
  ۱۴۰۱/۴/۳۰
  رحیم عالی
  ۱۴۰۱/۵/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۱/۵/۲۴
  ناشناس عالی
  عالی
  ۱۴۰۱/۶/۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۱/۶/۲۱
  اسماعیل خیلی قشنگ هست