• 43 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۳/۱۸
  ناشناس سلام واقعا لذت بردم سپاس
  ۱۳۹۷/۳/۱۸
  منصور عالی بود خدا قوت به شما بدهد که باعث شاد بودن مردم میشوید راحت دانلود شد بدون اینکه مارا سر درگم کنید راه خدا وخدمت یعنی همین
  ۱۳۹۷/۶/۳۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۹/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
  سینا عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
  محسن عشقی بسیار عالیدرود
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
  محمود آب باریکی با شنیدن این قطعه( درغم) آرامش خاصی احساس می کنم.
  عالی احسنت.*****
  ۱۳۹۸/۲/۲۳
  کریم ابراهیمی عالی
  ۱۳۹۸/۴/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۹
  ناشناس غالبی هست
  ۱۳۹۸/۷/۸
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۸/۹/۲۸
  عزیزی عالی
  ۱۳۹۸/۹/۳۰
  تابان عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱/۲۵
  شهریار فرخی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۲۹
  Ali عالی
  ۱۳۹۹/۳/۹
  امیر خوبه
  ۱۳۹۹/۳/۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲۳
  ندا عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۷
  محمودیان عالی
  ۱۳۹۹/۷/۸
  Ali خوبه
  ۱۳۹۹/۷/۲۹
  ستایش عالب
  ۱۳۹۹/۸/۱
  ناشناس خبس
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  ناشناس شاهکار مگر چیست.همینه
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
  حامد عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۴
  اهنگ عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۶
  مرتضی عالی بود
  ۱۴۰۰/۴/۲۶
  سعید خوبه
  ۱۴۰۰/۴/۲۶
  ناشناس خوبه
  ۱۴۰۰/۴/۲۹
  موری خوب
  ۱۴۰۰/۵/۱
  Ehsan عالی
  ۱۴۰۰/۶/۱۶
  مجید عالی
  ۱۴۰۰/۶/۲۸
  سالار بهرامی عالی
  ۱۴۰۰/۷/۱۶
  احسان اسمعیل زاده عالی
  ۱۴۰۰/۸/۳
  پویا عالی
  ۱۴۰۰/۹/۵
  محسن عالی
  ۱۴۰۰/۹/۲۲
  ناشناس استاد پرویز فوق العاااااده هستن
  ۱۴۰۱/۲/۱۸
  sina روحت شاد استاد واقعا ادم میمونە چی بگه درواقع نمیشە چە جملە وحرفی پیداکرد
  ۱۴۰۱/۴/۵
  امیر عالی
  ۱۴۰۱/۵/۹
  Km سپاسگزارم ????????????????