• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
  فاطمه عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
  ازاده عالیییییییییی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
  علی عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۵
  امید عالی
  ۱۴۰۰/۵/۱۱
  ناشناس خوبه