• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۴۰۱/۳/۴
    ابوالفضل خوبه
    ۱۴۰۱/۳/۴
    سامیار قشنگ بود زودبه زود اهنگ بده