• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۴۰۰/۴/۲۸
    علی طرفدار مهدی احمدوند فوق العاده بود ممنون استاد مهدی احمدوند
    ۱۴۰۰/۴/۳۱
    سعید عالی