• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۲/۱۸
  عادل اهنگ زیبا جالب
  ۱۴۰۰/۲/۲۰
  ناشناس مامان فدات
  ۱۴۰۰/۲/۲۱
  مجتبی عالی❣️❣️❣️❣️
  ۱۴۰۰/۲/۲۲
  ناشناس خب
  ۱۴۰۰/۲/۲۳
  راحله عالییی
  ۱۴۰۰/۲/۲۳
  ن خوب
  ۱۴۰۰/۲/۲۳
  ناشناس اهنگ خوبیه
  ۱۴۰۰/۲/۲۴
  آراز علی
  ۱۴۰۰/۲/۲۴
  ناشناس عالی