• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۲/۱۰
  عرفان همدانی عاااااالی دستخوش
  ۱۴۰۰/۲/۱۰
  فری عاااالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۱
  محمد عالییی
  ۱۴۰۰/۲/۱۲
  سجاد بیست
  ۱۴۰۰/۲/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۳
  صلاح الدین ایوبی عااالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۴
  محمد عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۷
  حسن عالی بود
  ۱۴۰۰/۲/۱۸
  علی عالی