• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۱/۲۸
  علی عالیه
  ۱۴۰۰/۱/۳۰
  لیلا عالیه
  ۱۴۰۰/۲/۱
  امید اخراهنگ سالار
  ۱۴۰۰/۲/۹
  ناشناس عالی