• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۲/۱
  ایمان بسیار زیبا
  ۱۴۰۰/۲/۹
  گلی عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۰
  رویا عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۱
  حسام درخشانی خوبه