• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۱/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۴
  مبینا آهنگ خیلی قشنگه
  ۱۴۰۰/۱/۲۵
  ناشناس من از این آهنگ خیلی خشم میاد
  ۱۴۰۰/۱/۲۸
  شاه خوب بود
  ۱۴۰۰/۲/۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۰
  مظفر آهنگ جدید و خیلی قشنگ است
  ۱۴۰۰/۲/۱۱
  فاطمه خیلی خوب عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۳
  ❤❤❤❤❤ عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۵
  ناشناس خوب بود