• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  عالب عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  ناشناس عالی عالی بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  ناشناس عالیه
  ۱۴۰۰/۱/۲۴
  صادق عالی. بود
  ۱۴۰۰/۱/۲۷
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۱/۳۱
  هوتن آهنگ خوبیه
  ۱۴۰۰/۲/۱۸
  بصیر عشق