• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۱/۱۹
  آریان بسیار زیبا و خاطره ساز آریایی
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۳
  ناشناس عالی