• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۱/۱۵
  ناشناس عالیییی
  ۱۴۰۰/۱/۱۶
  ناشناس خوبه
  ۱۴۰۰/۱/۱۶
  علی طرفدار استاد پویا بی نظیر بود ممون استاد پویا