• 20 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۱/۸
  محمد خوب
  ۱۴۰۰/۱/۹
  ماهان عالی عالی
  ۱۴۰۰/۱/۹
  ناشناس عالیه
  ۱۴۰۰/۱/۱۰
  زهرا‌تاجیک عالب
  ۱۴۰۰/۱/۱۱
  Zahra فوق العاده عااااللللی
  ۱۴۰۰/۱/۱۲
  Sima Ali
  ۱۴۰۰/۱/۱۳
  حسن خوب

  ۱۴۰۰/۱/۱۳
  ناشناس
  ۱۴۰۰/۱/۱۵
  بازی امین
  ۱۴۰۰/۱/۲۱
  امیرحسین رحمتی دهکردی عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۴
  آیلین عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۸
  نوری Aliii
  ۱۴۰۰/۱/۲۸
  Baran حیف یک ستاره که به این خواننده بدیم
  ۱۴۰۰/۱/۲۹
  حسن خیلی خوب
  ۱۴۰۰/۱/۳۰
  زهرا خوب
  ۱۴۰۰/۱/۳۱
  الینا مثل همیشه بیست
  ۱۴۰۰/۲/۱
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۲/۵
  امیر بهادر عالی
  ۱۴۰۰/۲/۶
  ارین خیلی عالی
  ۱۴۰۰/۲/۷
  ناشناس عالی