• 10 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۱/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۲
  امیر‌محمد خوبه
  ۱۴۰۰/۱/۱۴
  محمد خیلی خوب
  ۱۴۰۰/۱/۱۴
  ملیکا عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۶
  علی عالیه ممنون کامران مولایی
  ۱۴۰۰/۱/۱۸
  سبحان عالی بود
  ۱۴۰۰/۱/۱۸
  علی عالیه
  ۱۴۰۰/۱/۲۴
  رضاا عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۵
  عشقی عالیه
  ۱۴۰۰/۲/۶
  ناشناس عالی