• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۱/۹
  حسن خوب عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۰
  عالی عالیه
  ۱۴۰۰/۱/۲۰
  ناشناس عالی بود
  ۱۴۰۰/۱/۲۳
  حسین عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲
  سینا این آهنگ خیلی خوبه