• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۱/۱
  سعید زیبا بود
  ۱۴۰۰/۱/۱
  میثم عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱
  میثم عالی بی نطیر
  ۱۴۰۰/۱/۶
  مفلق عالی عالی عالی
  ۱۴۰۰/۱/۷
  رضا محمدی سلام - عالی عالیه
  ۱۴۰۰/۱/۱۱
  ناشناس عالی.بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۵
  مهدوی بینظیر
  ۱۴۰۰/۱/۳۰
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱/۳۰
  عباس عالی