• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
  ناشناس خوبه خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
  زهرا ابراهیمی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
  یلس این آهنگ خیلی شاده ممنون
  ۱۴۰۰/۱/۴
  ابراهیم خوبه