• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
  مهدی مرسی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
  ادریس نظری
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
  آیدا خوبه
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
  محمد علی ابراهیمی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
  یلدا عالی