• 12 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
  عاطی عالی هستش
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
  میثم عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
  ی عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
  محسن عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
  ابی عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۹
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
  A عالی تر از همیشه
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  طیبه آقابابایی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
  علی بی نظیر...زنده باد همایون عزیز