• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۳/۳۱
  امیرفرهنگ مشکاتیان شجرکه پاک بود میوه اش شکرریز است گهر که پاک بود طالعش همایون است اقاسیدخلیل در همه ابعاد هنری وانسانی شخصیتی کم نظیر بود راهش پررهرو باد
  ۱۳۹۹/۴/۶
  احمد عالی
  ۱۳۹۹/۴/۸
  نوید سلام
  ۱۳۹۹/۴/۹
  ناشناس خوبه