• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
  ناشناس عالی بود ممنونم
  ۱۳۹۹/۱/۴
  علي خوب
  صدات پاينده
  ۱۳۹۹/۱/۷
  لیلا آهنگ باباجان بی قراربابام بودم بااین آهنگ بردی پیش بابام
  ۱۳۹۹/۱/۲۵
  ناشناس عالی بود