• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
  محمد خلیه خوبه الیهه
  ۱۳۹۹/۱/۳
  Reza عالیه
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
  حسین عالی بود دستت درد نکنه پویا جان خیلی وقت بود شدای گرمتو نشنیده بودم
  ۱۳۹۹/۱/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۳/۲۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۴/۲۰
  شیوا عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۹
  مریم عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
  رضا عالی