• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
  حمید عالیه
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
  مجید عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
  احمد خوب بود
  ۱۳۹۹/۱/۷
  لیلا آقایی رضاصادقی تمام آهنگ عالی هست
  ۱۳۹۹/۱/۱۶
  ناشناس عالی