• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱
  ناشناس عالیبود
  ۱۳۹۹/۱/۵
  سجاد خوبه
  ۱۳۹۹/۱/۹
  Shahram faghi عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۰
  وفا خیلی خوبه