• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
  شیدا بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
  سلام خوب و عالی
  ۱۳۹۹/۱/۴
  علي ص بسيارعالي