• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
  هادی عالی بود
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
  رضا عالیه
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
  مهران منصوری عالی