• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱۲/۴
  ایمان عاالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۸
  فرامرز بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
  ناشناس عالی