• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۷/۲۰
  مسعود لایک
  ۱۳۹۸/۷/۲۲
  valiallah زیبا.
  ۱۳۹۸/۷/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۴
  احمد عالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۴
  بهنام خیلی عالی
  ۱۳۹۸/۸/۴
  سلام عالی
  ۱۳۹۸/۸/۸
  امید رضوانی فر مثل بقیه آهنگ های مهدی احمدوند عالیه
  ۱۳۹۸/۸/۱۲
  U سلام