• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۷/۴
  میثم خوبه
  ۱۳۹۸/۷/۶
  محمد امین یوسفی خوب
  ۱۳۹۸/۷/۱۲
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۷/۱۳
  مجتبی خوبه
  ۱۳۹۸/۷/۱۳
  رضا سلام .عالی بود
  ۱۳۹۸/۷/۱۳
  Z عالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۴
  نازنین عالیه
  ۱۳۹۸/۷/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۸
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۸/۸/۱
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۸/۴
  مهرداد واقعا زیبتست