• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۷/۶/۶
    علی اصغر دایی محسن دمت خودت با صدات باهم گرم
    ۱۳۹۸/۶/۲۸
    علی ابوالحسنی 28 ( 6 ) 1398 بی نظیر بود عاشق صداتم محسن ابراهیم زاده